Celkový počet zobrazení stránky

streda 7. septembra 2011

La javanaise

La javanaise


J'avoue        Priznávam
J'en ai          sa že som
Bavé            slintal
Pas vous      aj nad inými
Mon amour  moja láska
Avant           Pred tým
D'avoir         než som mal
Eu vent         vietor
De vous        od vás
Mon amour  Moja láska
Ne vous déplaise Nebudte nešťastná
En dansant la Javanaise  Pokial sa tancuje Javanaisa
Nous nous aimions  My sa budeme lúbiť
Le temps d'une chanson  Po celý čas piesne
A votre Vo vašom
Avis       názore
Qu'avons-  ktorý sme 
Nous vu     videli
De l'amour  z lásky
De vous     od vás
A moi         pre mňa
Vous m'a-  ma má-
Vez eu        te
Mon amour Moja láska

Ne vous déplaise Nebudte nešťastná
En dansant la JavanaisePokial sa tancuje Javanaisa
Nous nous aimionsMy sa budeme lúbiť
Le temps d'une chanson
Po celý čas piesne

Hélas Bohužial
Avril  Apríl
En vain  V zbytočnom
Me voue Ma odsúdili
A l'amour milovať
J'avais to čo som
Envie   túžil
De voir  vidieť
En vous  vo vás
Cet amour túto lásku

Ne vous déplaise Nebudte nešťastná
En dansant la Javanaise Pokial sa tancuje Javanaisa
Nous nous aimions My sa budeme lúbiť
Le temps d'une chanson
Po celý čas piesne


La vie Život
Ne vaut nemá cenu
D'être prežiť ho
Vécue bez skúsenosti
Sans Amour  lásky
Mais c'est  Ale to
Vous qui ste vy kto
L'avez    to tak úmyselne
Voulu    chcete
Mon amour Moja láska


Ne vous déplaise Nebudte nešťastná
En dansant la JavanaisePokial sa tancuje Javanaisa
Nous nous aimionsMy sa budeme lúbiť
Le temps d'une chanson
Po celý čas piesne

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára