Celkový počet zobrazení stránky

nedeľa 30. októbra 2011

Moja nová činnosť

http://lyricstranslate.com/en/translator/domi-nika
aj na tejto stránke môžete vidieť moje preklady .
Nech sa páči :)

Nathalie

La place Rouge était vide  Červené námestie bolo pázdne
Devant moi marchait Nathalie Napred mňa kráčala Nathalie
Il avait un joli nom, mon guide
Mala pekné meno , moja sprievodkyňa
Nathalie
Nathalie

La place Rouge était blanche Červené námestie bolo biele
La neige faisait un tapis
Sneh vytvoril koberec
Et je suivais par ce froid dimanche  A ja som nasledoval tú chladnú nedeľu
Nathalie
Nathalie

Elle parlait en phrases sobres Hovorila v jednoduchých vetách
De la révolution d'octobre
O októbrovej revolúcii
Je pensais déjà Už som myslel
Qu'après le tombeau de Lénine že po Leninovom pomníku
On irait au cafe Pouchkine
by sme mohli zájsť do Puškinovej kaviarne
Boire un chocolat sa napiť čokolády
La place Rouge était vide Červené námestie bolo pázdne
J'ai pris son bras, elle a souri 
Vzal som ju za ruku , ona sa usmiala
Il avait des cheveux blonds, mon guide
Mala blonďavé vlasy , moja sprievodkyňa
Nathalie, Nathalie...
Nathalie, Nathalie...

Dans sa chambre à l'université V izbe na univerzite
Une bande d'étudiants
Skupina študnentov
L'attendait impatiemment
na ňu nedočkavo čakala
On a ri, on à beaucoup parlé 
my sme sa smiali , veľa sa rozprávali
Ils voulaient tout savoir
chceli vedieť všetko
Nathalie traduisait
Nathalie prekladala


Moscou, les plaines d'Ukraine Moskva , rovina Ukrajina
Et les Champs-Élysées
a Champs-Elysée
On à tout melangé  Všetko sme zmiešali
Et l'on à chanté  a všetci sme spievali

Et puis ils ont débouché A potom otvárali korkovú flašu
En riant à l'avance 
Napred sa usmievali
Du champagne de France  nad šampanským z Francúzska
Et l'on à dansé A tancovali
Et quand la chambre fut vide A keď bola izba prázdna
Tous les amis etaient partis
Všetci priatelia boli preč
Je suis resté seul avec mon guide Zostal som sám so svojim sprievodcom
Nathalie
Nathalie

Plus question de phrases sobres Už nie jednoduché slová
Ni de révolution d'octobre
Žiadna októbrová revoĺúcia
On n'en était plus là 
Už sme tam viac neboli
Fini le tombeau de Lenine  Skončil Leninov pomník
Le chocolat de chez Pouchkine
čokoláda v Puškinovi
C'est, c'était loin déjà 
Bolo to už dávno

Que ma vie me semble vide Môj život sa mi zdá prázdny
Mais je sais qu'un jour à Paris Ale ja viem ,že raz v Paríži
C'est moi qui lui servirai de guide To budem ja , kto bude jej sprievodcom
Nathalie, Nathalie  
Nathalie, Nathalie

nedeľa 23. októbra 2011

Tombe la neige

Tombe la neige  Sneh padá
Tu ne viendras pas ce soir Ty dnes večer neprídeš
Tombe la neige
Sneh padá
Et mon coeur s'habille de noir A moje srdce sa oblieklo dočierna
Ce soyeux cortege  A tento hodvábny sprievod
Tout en larmes blanches
Celí v bielych slzách
L'oiseau sur la branche 
Vták na vetve
Pleure le sortilege  Oplakáva kúzlo
Tu ne viendras pas ce soir Ty dnes večer neprídeš
Me crie mon désespoir 
Plakal som zo zúfalstva
Mais tombe la neige
Ale sneh padá
Impassible manege 
Chladný kolotoč
Tombe la neige  Sneh padá
Tu ne viendras pas ce soir Ty dnes večer neprídeš
Tombe la neige
Sneh padá
Tout est blanc de désespoir
Všetko je biele od zúfalstva
Triste certitude
Smutná istota
Le froid et l'absence
Chlad a nezvestnosť
Cet odieux silence  
Toto hnusné ticho
Blanche solitude
Biela samota
Tu ne viendras pas ce soir Ty dnes večer neprídeš
Me crie mon désespoir
Plakal som zo zúfalstva
Mais tombe la neige
Ale sneh padá
Impassible manege
Chladný kolotoč

piatok 21. októbra 2011

L'encre de tes yeux

Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux Lebo my dvaja nebudeme nikdy žiť
Puisqu'on est fou, puisqu'on est seuls
Lebo sme blázniví, lebo sme sami
Puisqu'ils sont si nombreux
Lebo je ich veľa
Même la morale parle pour eux
A aj morálka je na ich strane
J'aimerais quand même te dire
Aj tak by som ti ale chcel povedať
Tout ce que j'ai pu écrire
Že všetko to, čo som mohol napísať,
Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.
Som čerpal z atramentu tvojich očí

Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes
Nevedel som, že ty nosíš reťaze.
A trop vouloir te regarder, A kvôli tomu, že som sa veľmi chcel pozerať na teba,
J'en oubliais les miennes
Som zabudol, že ja som spútaný tiež...

On rêvait de Venise et de liberté
Snívali sme o Benátkach a slobode
J'aimerais quand même te dire
Ale aj tak by som ti chcel povedať
Tout ce que j'ai pu écrire
Že všetko to, čo som mohol napísať,
C'est ton sourire qui me l'a dicté.
Mi nadiktoval tvoj úsmev


Tu viendras longtemps marcher dans mes rêves
Ešte dlho sa budeš prechádzať v mojich snoch
Tu viendras toujours du côté
Prídeš stále z tej strany,
Où le soleil se lève
Kde sa prebúdza slnko
Et si malgré ça j'arrive à t'oublier
A ak sa mi aj napriek tomu podarí na teba zabudnúť

J'aimerais quand même te dire
Aj tak by som ti chcel povedať
Tout ce que j'ai pu écrire
Že všetko to, čo som mohol napísať,
Aura longtemps le parfum des regrets.
Bude mať ešte dlho vôňu ľútosti


pondelok 17. októbra 2011

L'eau à la bouche


Origriginál spieva Gainsbourg, je to pieseň skôr pre chlapa.
Ecoute ma voix écoute ma prière  Počúvaj môj hlas ,počúvaj moju modlidbu
Ecoute mon cœur qui bat laisse-toi faire Počúvaj moje bijúce srdce, ktoré si zobral a nechal
Je t'en pris ne sois pas farouche Žobroním aby si nebol hamblivý
Quand me viens l'eau à la bouche Keď sú moje ústa naplnené vodou

Je te veux confiante je te sens captive  Chcela som aby si mi veril,cítim že si uchvátený
Je te veux docile je te sens craintive Chcem ťa poslušného ,cítim tvoju nesmelosť
Je t'en pris ne sois pas farouche Žobroním aby si nebol hamblivý
Quand me viens l'eau à la bouche Keď sú moje ústa naplnené vodou
Laisse toi au gré du courant Nechaj sa unášať želaním
Porter dans le lit du torrent  Nechaj sa unášať na posteli  prúdu
Et dans le miensi tu veux bien A v mne ,ak chceš 
Quittons la rive  Opustme breh
Partons à la dérive Nechajme sa vznášať

Je te prendrais doucement et sans contrainte
Zoberem ťa sladko bez násilia
De quoi as-tu peur allons n'aie nulle crainte
Toho čoho sa teraz bojíš sa zachvílu nebudeš báť
Je t'en pris ne sois pas farouche Žobroním aby si nebol hamblivý
Quand me viens l'eau à la bouche Keď sú moje ústa naplnené vodou

Cette nuit près de moi tu viendras t'étendre
Dnes večer sa mnou roztiahneš
Oui je serai calme je saurai t'attendre
Áno ,budem pokojná ,budem na teba čakať
Et pour que tu ne t'effarouches
A pretože sa nebudeš báť
Vois je ne prend que ta bouche
Vidíš zmocním sa len tvojích úst :)

La javanaise

Našla som aj kúsok Javanaisy :)Je tu aj BirkinkaV tomto klipe je Greco,tej pôvodne Gainsboug napísal túto pieseň

Gad Elmaleh – Poprvé na sjezdovce

Moje najobľúbenejšie video :)

Gad Elmaleh – Svätý Valentýn

http://www.loupak.cz/video/srandicky/6199-gad-elmaleh-svaty-valentyn

Gad Elmaleh – GPS v Maroku

http://www.loupak.cz/video/srandicky/6674-gad-elmaleh-gps-v-maroku

Gad Elmaleh – Americké filmy

sobota 15. októbra 2011

Gramatika

Lyrics translatie

http://lyricstranslate.com/

Krásny blog o Sergovi

Nájdete tam skoro všetky Sergové pesničky.

Comic strip

Viens petite fille dans mon comic strip  Poď moja malá do môjho komiksového seriálu. 
Viens faire des bull's, viens faire des
Príďte spravte bublinu ,spravte :
WIP !Des CLIP ! CRAP ! des BANG ! des VLOP ! et
des ZIP !

SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZ !

J'distribue les swings et les uppercutsDistribujem hojdačky a háky
Ca fait VLAM !  Bolo to VLAM
ça fait SPLATCH !Bolo to SPLATCH!
 et ça
fait CHTUCK !
a bolo zo Chtuck!Ou bien BOMP ! Alebo taktiež BOMP !ou HUMPF ! alebo HUMPF!parfois même PFFF ! dokonca niekedyPFF!

SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZ !

Viens petite fill' dans mon comic strip Poď moja malá do môjho komiksového seriálu. 
Viens faire des bull's, viens faire des WIP !
Príďte spravte bublinu ,spravte Wip!
Des CLIP ! CRAP ! des BANG ! des VLOP ! et
des ZIP !


SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZ !

Viens avec moi par dessus les buildings
Poď so mnou za budovuCa fait WHIN ! quand on s'envole et puis KLING ! Bolo to WHIN ! Keď sme vzlietli a potom KLING!Après quoi je fais TILT ! et ça fait BOING ! Potom ako som TILT! a to je BOING

SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZ !

Viens petite fill' dans mon comic strip
Poď moja malá do môjho komiksového seriáluViens faire des bull's, viens faire des WIP !Príďte spravte bublinu ,spravte Wip!Des CLIP ! CRAP ! des BANG ! des VLOP ! et
des ZIP !

SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZ !

N'aies pas peur bébé agrippe-toi CHRACK !
Neboj sa moja bábika  počkaj CHRACK!
Je suis là CRASH ! pour te protéger TCHLACK !
Ja som tam CRASH!aby som ťa ochránil TCHLACK !
Ferme les yeux CRACK ! embrasse-moi SMACK ! Zavri oči CRACK! Pobozkaj ma SMACK !

SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZ !
SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZZZZ !

Divine Idylle

Divine Idylle  - Božská láska


Dans l'espoir docile  S poslušnou nádejou
Tes ailes fragiles  Tvoje krehké krídla
Je te devine  Som ťa odhadla
Divine idylle
Božská láska
L'amour qui sommeille  Láska ktorá driemala
Dans un souffle irréel  
Pod neskutočnou inšpiráciou


Ma folie, mon envie, ma lubie, mon idylle Moja hlúposť, moja túžba ,môj rozmar

Je te vole une plume Ukradnem ti perie
Pour écrire une rime  aby som napísala rým
Au clair de la lune
Pri mesačnom svetle
Mon amie l'idylle
Môj božský priateľ
Mon âme idéale Moja spriazdnená duša
À la larme fatale  Na smrteľné slzy


Ma folie, mon envie, ma lubie, mon idylle Moja hlúposť, moja túžba ,môj rozmar
Divine idylle - Mon âme idéale Božská láska  -Moja spriazdnená duša

Sur mes vagues à l'âme  Vlny v mojej duši
Elle a hissé la voile  Ona odhodila plachtu
J'ai le mal des chimères
Aj zlo chimér
Le coeur en flammes  
Srdce v plameňoch
Des étincelles 
Iskrí
Il faut qu'elle freine 
Musí spomaliť
Si je ferme les yeux, elle m'appelle
Keď zavriem oči , volá ma

Ma folie, mon envie, ma lubie, mon idylle Moja hlúposť, moja túžba ,moj rozmar
Divine idylle Božská láska

Mon amie l'idylle
Môj božský priateľ
Je réve idylle
Divine idylle
Božská láska
Mon âme idéale
Moja spriazdnená duša
Mon idylle
môj rozmar

Il y a

Il y a

 

Il y a là la peinture Tam je obrázok
Des oiseaux, l'envergure 
vtákov ,čriedy
Qui luttent contre le vent Ktorý bojujú proti vetru
Il y a là les bordures 
Sú tam obruby
Les distances, ton allure 
Vzdialenosť ,tvoj výraz
Quand tu marches juste devant 
Ako keď chodíš práve napred

Il y a là les fissures Sú tam praskliny
Fermées les serrures Uzatvorené zámky
Comme envolés les cerfs-volants 
Ako uletené šarkany
Il y a là la littérature Je tam litertúra
Le manque d'élan  Nedostatok elánu
L'inertie, le mouvement  Nečinný pohyb


Parfois on regarde les choses Niekedy sa pozeráme na veci
Telles qu'elles sont  Tak ako sú
En se demandant pourquoi 
Obávame sa prečo
Parfois, on les regarde 
Niekedy ,sa na ne pozeráme
Telles qu'elles pourraient être
Ako možno sú
En se disant pourquoi pas Odriekavajúc prečo nie?


Il y a lalala  Je tam lalala
Si l'on prenait le temps
Či sme si našli čas
Si l'on prenait le temps Či sme si našli čas
Il y a là la littérature
Je tam litertúra
Le manque d'élan
Nedostatok elánu
L'inertie, le mouvement
Nečinný pohyb


Parfois on regarde les choses Niekedy sa pozeráme na veci
Telles qu'elles sont  Tak ako sú
En se demandant pourquoi 
Obávame sa prečo
Parfois, on les regarde 
Niekedy ,sa na ne pozeráme
Telles qu'elles pourraient être
Ako možno sú
En se disant pourquoi pas Odriekavajúc prečo nie?


Il y a là les mystères, Sú tam záhady
Le silence sous la mer Ticho pod morom
Qui luttent contre l'temps Ktoré bojuje z časom
Il y là les bordures 
Sú tam obruby
Les distances, ton allure Ďialky ,tvoje správanie
Quand tu marches juste devant 
Ako keď chodíš práve napred


Il y a là les murmures Sú tam šepoty
Un soupir, l'aventure  Vzdychy ,dobrodružstvo
Comme emmêlés les cerfs-volants
Ako zamotaný draci
Il y a là la littérature Je tam litertúra
Le manque d'élan  Nedostatok elánu
L'inertie, le mouvement  Nečinný pohyb

Parfois on regarde les choses Niekedy sa pozeráme na veci
Telles qu'elles sont  Tak ako sú
En se demandant pourquoi 
Obávame sa prečo
Parfois, on les regarde 
Niekedy ,sa na ne pozeráme
Telles qu'elles pourraient être
Ako možno sú
En se disant pourquoi pas Odriekavajúc prečo nie?


Parfois on regarde les choses Niekedy sa pozeráme na veci
Telles qu'elles sont  Tak ako sú
En se demandant pourquoi 
Obávame sa prečo
Parfois, on les regarde 
Niekedy ,sa na ne pozeráme
Telles qu'elles pourraient être
Ako možno sú
En se disant pourquoi pas Odriekavajúc prečo nie?

piatok 14. októbra 2011

Elle Me Dit - Povedala mi

Elle Me Dit - najnovšia skladba :)

Elle me dit Povedala mi
Écris une chanson contente
Napíš mi radostnú pesničku
Pas une chanson déprimante
Nie depresívnu pieseň
Une chanson que tout le monde aime Pieseň ,ktorú by každý mal rád.
Elle me dit Povedala mi
Tu deviendras milliardaire
Staneš sa milionárom
Tu auras de quoi être fier
Budeš pyšný.
Ne
finis pas comme ton père Neskonči tak ako tvoj otec.
Elle me dit Povedala mi
Ne t'enferme pas dans ta chambre 
Nezatváraj sa v svojej izbe.
Vas-y, secoue-toi et danse  Poď ,tras sa a tancuj !
Dis-moi c'est quoi ton problème  Povedz mi o svojom probléme.
Elle me dit Povedala mi
Qu'est-ce que t'as ? t'as l'air coincé 
Čo sa s tebou deje? Si zaklincovaný vzduchom?
T'es défoncé ou t'es gay ? Si prelomený alebo si gay?
Tu finiras comme ton frère Skončíš ako tvoj brat.
Elle me dit Povedala mi
Elle me dit, c'est ta vie Povedala mi ,to je tvoj život.
Fais c'que tu veux, tant pis
Rob si čo chceš, tým horšie.
Un jour tu comprendras Raz to pochopíš.
Un jour tu t'en voudras
Raz to budeš chcieť.
Elle me dit, t'es trop nul Povedala mi, si veľká nula
Sors un peu de ta bulle
Vystúp trochu z tej bubliny.
Tu fais n'importe quoi  Možeš robiť čokoľvek
On dirait que t'aimes ça
Vyzerá to, že sa ti to páči
Pourquoi tu gâches ta vie (x3) Prečo premárňuješ život?
Danse, danse, danse
Tancuj ,tancuj, tancuj
Pourquoi tu gâches ta vie (x3)
Prečo premárňuješ život?
Danse, danse, danse
Tancuj ,tancuj, tancuj
Elle me dit Povedala mi
Fais comme les autres garçons
Rob to ako iný chlapci
Vas taper dans un ballon  Choď a nakopni loptu.
Tu deviendras populaire
Staneš sa populárny
Elle me dit Povedala mi
Qu'est-ce tu fous sur Internet ?
Čo robíš na internete?
Ca va pas bien dans ta tête
Nie je to dobré pre tvoju hlavu
Regarde le temps que tu perds Pozri koľko času strácaš.
Elle me dit Povedala mi
Pourquoi tu te plains tout le temps ?
Prečo sa sťažuješ stále?
On dirait que t'as huit ans
Vyzerá to ako by si mal 8 rokov.
C'est pas comme ca que tu vas m'plaire 
Takto ma nepotešíš .
Elle me dit Povedala mi
Un jour je serais plus là
Jedného dňa budem preč
Mais c'est quand elle me dit ça
Ale keď to povedala
Qu'elle me dit un truc que j'aime Povedala mi niečo ,čo mám rád
Elle me dit, c'est ta vie Povedala mi ,to je tvoj život.
Fais c'que tu veux, tant pis
Rob si čo chceš, tým horšie.
Un jour tu comprendras Raz to pochopíš.
Un jour tu t'en voudras
Raz to budeš chcieť.
Elle me dit, t'es trop nul Povedala mi, si veľká nula
Sors un peu de ta bulle
Vystúp trochu z tej bubliny.
Tu fais n'importe quoi  Možeš robiť čokoľvek
On dirait que t'aimes ça
Vyzerá to, že sa ti to páči
Pourquoi tu gâches ta vie (x3) Prečo premárňuješ život?
Danse, danse, danse
Tancuj ,tancuj, tancuj
Pourquoi tu gâches ta vie (x3) Prečo premárňuješ život?
Danse, danse, danse
Tancuj ,tancuj, tancuj
Elle me dit  Povedala mi
T'as pas encore des ch'veux blancs
Nemáš biele  vlasy
Mais t'auras bientôt trente ans 
Ale zachvíľu budeš mať 30
Vaudrait mieux que tu te réveilles
Bude lepšie keď sa spamätáš
J
Elle me dit  Povedala mi
Tu es toujours un enfant
Ty si stále dieťa
Tu ne seras jamais grand 
Nikdy nedospeješ
Et moi je suis déjà vieille
A ja ja som už stará
Elle me dit Povedala mi
Regarde un peu tes amis
Pozri sa trochu na svojich kamarátov
Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie ?
Čo budú robiť so svojím životom?
Il y a de quoi se foutre en l'air 
Je tam niečo  čo sa po.ebalo.
Elle me dit Povedala mi
Oui un jour tu me tueras
Áno v jeden deň ma zabiješ.
Mais c'est quand elle me dit ça   
Ale keď to povedala,
Qu'elle me dit un truc que j'aime povedala mi niečo ,čo mám rád
Elle me dit danse (x8) Povedala mi tancuj!
Elle me dit, c'est ta vie Povedala mi ,to je tvoj život.
Fais c'que tu veux, tant pis
Rob si čo chceš, tým horšie.
Un jour tu comprendras Raz to pochopíš.
Un jour tu t'en voudras
Raz to budeš chcieť.
Elle me dit, t'es trop nul Povedala mi, si veľká nula
Sors un peu de ta bulle
Vystúp trochu z tej bubliny.
Tu fais n'importe quoi  Možeš robiť čokoľvek
On dirait que t'aimes ça
Vyzerá to, že sa ti to páči
Pourquoi tu gâches ta vie (x3) Prečo premárňuješ život?
Danse, danse, danse
Tancuj ,tancuj, tancuj
Elle me dit danse
Povedala mi tancuj
Pourquoi tu gâches ta vie (x3) Prečo premárňuješ život?
Danse, danse, danse
Tancuj ,tancuj, tancuj
Elle me dit danse Povedala mi tancuj