Celkový počet zobrazení stránky

sobota 15. októbra 2011

Il y a

Il y a

 

Il y a là la peinture Tam je obrázok
Des oiseaux, l'envergure 
vtákov ,čriedy
Qui luttent contre le vent Ktorý bojujú proti vetru
Il y a là les bordures 
Sú tam obruby
Les distances, ton allure 
Vzdialenosť ,tvoj výraz
Quand tu marches juste devant 
Ako keď chodíš práve napred

Il y a là les fissures Sú tam praskliny
Fermées les serrures Uzatvorené zámky
Comme envolés les cerfs-volants 
Ako uletené šarkany
Il y a là la littérature Je tam litertúra
Le manque d'élan  Nedostatok elánu
L'inertie, le mouvement  Nečinný pohyb


Parfois on regarde les choses Niekedy sa pozeráme na veci
Telles qu'elles sont  Tak ako sú
En se demandant pourquoi 
Obávame sa prečo
Parfois, on les regarde 
Niekedy ,sa na ne pozeráme
Telles qu'elles pourraient être
Ako možno sú
En se disant pourquoi pas Odriekavajúc prečo nie?


Il y a lalala  Je tam lalala
Si l'on prenait le temps
Či sme si našli čas
Si l'on prenait le temps Či sme si našli čas
Il y a là la littérature
Je tam litertúra
Le manque d'élan
Nedostatok elánu
L'inertie, le mouvement
Nečinný pohyb


Parfois on regarde les choses Niekedy sa pozeráme na veci
Telles qu'elles sont  Tak ako sú
En se demandant pourquoi 
Obávame sa prečo
Parfois, on les regarde 
Niekedy ,sa na ne pozeráme
Telles qu'elles pourraient être
Ako možno sú
En se disant pourquoi pas Odriekavajúc prečo nie?


Il y a là les mystères, Sú tam záhady
Le silence sous la mer Ticho pod morom
Qui luttent contre l'temps Ktoré bojuje z časom
Il y là les bordures 
Sú tam obruby
Les distances, ton allure Ďialky ,tvoje správanie
Quand tu marches juste devant 
Ako keď chodíš práve napred


Il y a là les murmures Sú tam šepoty
Un soupir, l'aventure  Vzdychy ,dobrodružstvo
Comme emmêlés les cerfs-volants
Ako zamotaný draci
Il y a là la littérature Je tam litertúra
Le manque d'élan  Nedostatok elánu
L'inertie, le mouvement  Nečinný pohyb

Parfois on regarde les choses Niekedy sa pozeráme na veci
Telles qu'elles sont  Tak ako sú
En se demandant pourquoi 
Obávame sa prečo
Parfois, on les regarde 
Niekedy ,sa na ne pozeráme
Telles qu'elles pourraient être
Ako možno sú
En se disant pourquoi pas Odriekavajúc prečo nie?


Parfois on regarde les choses Niekedy sa pozeráme na veci
Telles qu'elles sont  Tak ako sú
En se demandant pourquoi 
Obávame sa prečo
Parfois, on les regarde 
Niekedy ,sa na ne pozeráme
Telles qu'elles pourraient être
Ako možno sú
En se disant pourquoi pas Odriekavajúc prečo nie?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára