Celkový počet zobrazení stránky

piatok 14. októbra 2011

Elle Me Dit - Povedala mi

Elle Me Dit - najnovšia skladba :)

Elle me dit Povedala mi
Écris une chanson contente
Napíš mi radostnú pesničku
Pas une chanson déprimante
Nie depresívnu pieseň
Une chanson que tout le monde aime Pieseň ,ktorú by každý mal rád.
Elle me dit Povedala mi
Tu deviendras milliardaire
Staneš sa milionárom
Tu auras de quoi être fier
Budeš pyšný.
Ne
finis pas comme ton père Neskonči tak ako tvoj otec.
Elle me dit Povedala mi
Ne t'enferme pas dans ta chambre 
Nezatváraj sa v svojej izbe.
Vas-y, secoue-toi et danse  Poď ,tras sa a tancuj !
Dis-moi c'est quoi ton problème  Povedz mi o svojom probléme.
Elle me dit Povedala mi
Qu'est-ce que t'as ? t'as l'air coincé 
Čo sa s tebou deje? Si zaklincovaný vzduchom?
T'es défoncé ou t'es gay ? Si prelomený alebo si gay?
Tu finiras comme ton frère Skončíš ako tvoj brat.
Elle me dit Povedala mi
Elle me dit, c'est ta vie Povedala mi ,to je tvoj život.
Fais c'que tu veux, tant pis
Rob si čo chceš, tým horšie.
Un jour tu comprendras Raz to pochopíš.
Un jour tu t'en voudras
Raz to budeš chcieť.
Elle me dit, t'es trop nul Povedala mi, si veľká nula
Sors un peu de ta bulle
Vystúp trochu z tej bubliny.
Tu fais n'importe quoi  Možeš robiť čokoľvek
On dirait que t'aimes ça
Vyzerá to, že sa ti to páči
Pourquoi tu gâches ta vie (x3) Prečo premárňuješ život?
Danse, danse, danse
Tancuj ,tancuj, tancuj
Pourquoi tu gâches ta vie (x3)
Prečo premárňuješ život?
Danse, danse, danse
Tancuj ,tancuj, tancuj
Elle me dit Povedala mi
Fais comme les autres garçons
Rob to ako iný chlapci
Vas taper dans un ballon  Choď a nakopni loptu.
Tu deviendras populaire
Staneš sa populárny
Elle me dit Povedala mi
Qu'est-ce tu fous sur Internet ?
Čo robíš na internete?
Ca va pas bien dans ta tête
Nie je to dobré pre tvoju hlavu
Regarde le temps que tu perds Pozri koľko času strácaš.
Elle me dit Povedala mi
Pourquoi tu te plains tout le temps ?
Prečo sa sťažuješ stále?
On dirait que t'as huit ans
Vyzerá to ako by si mal 8 rokov.
C'est pas comme ca que tu vas m'plaire 
Takto ma nepotešíš .
Elle me dit Povedala mi
Un jour je serais plus là
Jedného dňa budem preč
Mais c'est quand elle me dit ça
Ale keď to povedala
Qu'elle me dit un truc que j'aime Povedala mi niečo ,čo mám rád
Elle me dit, c'est ta vie Povedala mi ,to je tvoj život.
Fais c'que tu veux, tant pis
Rob si čo chceš, tým horšie.
Un jour tu comprendras Raz to pochopíš.
Un jour tu t'en voudras
Raz to budeš chcieť.
Elle me dit, t'es trop nul Povedala mi, si veľká nula
Sors un peu de ta bulle
Vystúp trochu z tej bubliny.
Tu fais n'importe quoi  Možeš robiť čokoľvek
On dirait que t'aimes ça
Vyzerá to, že sa ti to páči
Pourquoi tu gâches ta vie (x3) Prečo premárňuješ život?
Danse, danse, danse
Tancuj ,tancuj, tancuj
Pourquoi tu gâches ta vie (x3) Prečo premárňuješ život?
Danse, danse, danse
Tancuj ,tancuj, tancuj
Elle me dit  Povedala mi
T'as pas encore des ch'veux blancs
Nemáš biele  vlasy
Mais t'auras bientôt trente ans 
Ale zachvíľu budeš mať 30
Vaudrait mieux que tu te réveilles
Bude lepšie keď sa spamätáš
J
Elle me dit  Povedala mi
Tu es toujours un enfant
Ty si stále dieťa
Tu ne seras jamais grand 
Nikdy nedospeješ
Et moi je suis déjà vieille
A ja ja som už stará
Elle me dit Povedala mi
Regarde un peu tes amis
Pozri sa trochu na svojich kamarátov
Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie ?
Čo budú robiť so svojím životom?
Il y a de quoi se foutre en l'air 
Je tam niečo  čo sa po.ebalo.
Elle me dit Povedala mi
Oui un jour tu me tueras
Áno v jeden deň ma zabiješ.
Mais c'est quand elle me dit ça   
Ale keď to povedala,
Qu'elle me dit un truc que j'aime povedala mi niečo ,čo mám rád
Elle me dit danse (x8) Povedala mi tancuj!
Elle me dit, c'est ta vie Povedala mi ,to je tvoj život.
Fais c'que tu veux, tant pis
Rob si čo chceš, tým horšie.
Un jour tu comprendras Raz to pochopíš.
Un jour tu t'en voudras
Raz to budeš chcieť.
Elle me dit, t'es trop nul Povedala mi, si veľká nula
Sors un peu de ta bulle
Vystúp trochu z tej bubliny.
Tu fais n'importe quoi  Možeš robiť čokoľvek
On dirait que t'aimes ça
Vyzerá to, že sa ti to páči
Pourquoi tu gâches ta vie (x3) Prečo premárňuješ život?
Danse, danse, danse
Tancuj ,tancuj, tancuj
Elle me dit danse
Povedala mi tancuj
Pourquoi tu gâches ta vie (x3) Prečo premárňuješ život?
Danse, danse, danse
Tancuj ,tancuj, tancuj
Elle me dit danse Povedala mi tancuj

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára