Celkový počet zobrazení stránky

utorok 27. septembra 2011

Initials BB - iniciálky BB

Une nuit que j'étais Jednu noc keď som
A me morfondre
nachladol
Dans quelque pub anglais
v nejakom anglickej krčme
Du cœur de Londres
V srdci Londýna
Parcourant l'Amour Mon-
Prehliadnuc  Oblud-
Stre de Pauwels
nú lásku v Pauwely
Me vint une vision
Prišla mi myšlienka
Dans l'eau de Seltz
Vo vode v Seltze
B Initials B iniciálky
B Initals 
B iniciálky
B Initials
B iniciálky
B.B.        B.B

Tandis que des médaillesZatial čo medaile
D'impérator
imperátora
Font briller à sa taille
Sa blyšťali na jej drieku
Le bronze et l'or Bronz a zlato
Le platine lui grave
Jej ťažká platina
D'un cercle froid
V studenom kruhu
La marque des esclaves
Značka otrokov
A chaque doigt
Na každom prste
B Initials B iniciálky
B Initals 
B iniciálky
B Initials
B iniciálky
B.B.        B.B
Jusques en haut des cuissesV hornej časti stehien                                                                      
Elle est bottée  topánky
Et c'est comme un calice
A to je ako pohár
A sa beauté
Jej krásy
Elle ne porte rien
Nemáva oblečené nič
D'autre qu'un peu
Na druhej strane iba trochu
D'essence de GuerlainVôňu Guerlaina
Dans les cheveux
Vo vlasoch

B Initials B iniciálky
B Initals 
B iniciálky
B Initials
B iniciálky
B.B.        B.B

A chaque mouvement
Každý krok
On entendait
Počuješ
Les clochettes d'argent
Strieborný zvonček
De ses poignetsNa jej zápästí
Agitant ses grelots
Pohyby jej zvončeka
Elle avança
Ona pokročí (pohne sa dopredu)
Et prononça ce mot :
A vysloví slová
Alméria
Alméria

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára