Celkový počet zobrazení stránky

utorok 27. septembra 2011

Sex shop


Dis, petite salope, raconte-moi
Povedz mi ,malá šlapka.
Comment c'était entre ses bras
Aké to bolo byť v jeho náručí .
Etait-ce mieux qu'avec moi ?
Bolo to lepšie než so mnou?
Ouais, petite vicieuse, dis-moi tout :
Ah , malá pobehlica ,povedz mi všetko.
Combien de fois, combien de coups...
Koľkokrát ?Koľko úderov?
Quand même pas jusqu'au bout ?     
Stále nie je až do konca?
 Non, petite salope, tu me mens.
Nie ,malá mrcha ,ty mi klameš .
Il ne t'en a pas fait autant
Nespravil toho veľa
Que tu me le prétends
Ako si mi predstierala.
Mais, petite conne, ça ne fait rien.
Ale ,malá mrcha ,na tom nezáleží.
Invente-moi encore ses mains
Objavte ma ešte svojimi rukami
Sur ton ventre et tes seins.
Na tvojom bruchu a tvojich prsiach
Dis, petite salope, redis-moi
No ,malá fľandra ,obnov ma
Comment c'était entre ses bras.
Ako bolo v jeho náručí
Etait-ce mieux quavec moi ?
Bolo to lepšie so mnou?
Mais, petite garce, si tu m'as dit vrai,
Ale ,malá štetka ,máš pravdu
Je ne te le pardonnerai,
Ja ti neodpustím
Je te le jure, jamais.
Prisahám ti , nikdy

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára