Celkový počet zobrazení stránky

piatok 21. októbra 2011

L'encre de tes yeux

Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux Lebo my dvaja nebudeme nikdy žiť
Puisqu'on est fou, puisqu'on est seuls
Lebo sme blázniví, lebo sme sami
Puisqu'ils sont si nombreux
Lebo je ich veľa
Même la morale parle pour eux
A aj morálka je na ich strane
J'aimerais quand même te dire
Aj tak by som ti ale chcel povedať
Tout ce que j'ai pu écrire
Že všetko to, čo som mohol napísať,
Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.
Som čerpal z atramentu tvojich očí

Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes
Nevedel som, že ty nosíš reťaze.
A trop vouloir te regarder, A kvôli tomu, že som sa veľmi chcel pozerať na teba,
J'en oubliais les miennes
Som zabudol, že ja som spútaný tiež...

On rêvait de Venise et de liberté
Snívali sme o Benátkach a slobode
J'aimerais quand même te dire
Ale aj tak by som ti chcel povedať
Tout ce que j'ai pu écrire
Že všetko to, čo som mohol napísať,
C'est ton sourire qui me l'a dicté.
Mi nadiktoval tvoj úsmev


Tu viendras longtemps marcher dans mes rêves
Ešte dlho sa budeš prechádzať v mojich snoch
Tu viendras toujours du côté
Prídeš stále z tej strany,
Où le soleil se lève
Kde sa prebúdza slnko
Et si malgré ça j'arrive à t'oublier
A ak sa mi aj napriek tomu podarí na teba zabudnúť

J'aimerais quand même te dire
Aj tak by som ti chcel povedať
Tout ce que j'ai pu écrire
Že všetko to, čo som mohol napísať,
Aura longtemps le parfum des regrets.
Bude mať ešte dlho vôňu ľútosti


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára