Celkový počet zobrazení stránky

sobota 19. novembra 2011

La Lettre

List
Ecris-moi une lettre de rupture
En m'expliquant toutes les raisons
Qui t'ont fait t'évanouir dans la nature
Qui m'font mélanger toutes les saisons
Choisis bien tes mots, choisis les justes
Comme un artisan prend
Son temps quand il ajuste

Napíš mi rozchodový list
Kde mi vysvetlíš všetky dôvody
Ktoré spôsobili vyprchanie tvojho charakteru
Ktoré mi zmiešali všetky ročné obdobia
Vyber správne slová , vyber tie pravé
Ako keď remeselník zoberie
Svoj čas pokiaľ všetko neopraví .


Ecris-moi une lettre de rupture
Envois-moi seulement le brouillon
Promis j'vais rien chercher dans tes ratures
Ecris-moi une lettre au crayon
Ecris-moi comme on écrit la musique
Sacrifies-moi aux dieux
Des amours amnésiques

Napíš mi rozchodový list
Pošli mi iba koncept
Sľubujem , že nebudem nič hľadať v tvojich škrkancoch
Napíš mi list s ceruzkou
Napíš mi list ako keď píšu hudbu
Obetuj ma bohom
Z dávno zabudnutých milostných vzťahov


Même si partir quand l'autre reste
Ça fait du mal aux sentiments
Ça peut quand même faire un beau geste
Sauf si bien sûr l'un des deux ment

Práve ako keď sa rozchádzaš ,pokiaľ ostatný zostávajú
Zraní ti to city
Môže to byť akt milosti
Iba ak jeden z dvoch klame ,pravdaže .

Ecris-moi une lettre de rupture
Comme quand on s'laissait des mots à la maison
Je noterai pas les fautes d'écriture
J'verrai pas les fautes de liaisons
Et j'irai bien les chercher moi-même
Si j'n'étais pas si sûre
Pas si sûre que je t'aime

Napíš mi rozchodový list
Ako keď jedenému rastie únava z používania slov doma
Nebudem hodnotiť tvoje pravopisné chyby
Nebudem si všímať tvoje chyby v slovných spojeniach
A ja pôjdem a vyhľadám si ich sama
Ak si nebudem istá
Nebudem istá , že ťa ľúbim

Pour nous toujours, pour nous peut-être
Comme laisser mes illusions
Quand tu me l'écrieras cette lettre
Ne signes pas ou d'un faux nom

Pre nás vždy , pre nás možno
Nechaj mi ilúzie
Pokiaľ mi napíšeš ten list
Nepodpisuj sa alebo použi falošné meno

Ecris-moi une lettre de rupture
En m'expliquant toutes les raisons
Qui t'ont fait t'évanouir…
Napíš mi rozchodový list
Kde mi vysvetlíš všetky dôvody
Prečo si zmizol


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára