Celkový počet zobrazení stránky

utorok 13. septembra 2011

Je suis Malade Ja som chorá

Je ne rêve plus Už nesnívam
Je ne fume plus Už nefajčím
Je n'ai même plus d'histoire Už nemám ani príbeh
Je suis laide sans toi Bez teba som škaredá
Je suis sale sans toi Bez teba som špinavá
Comme une orpheline dans un dortoir  Ako sirota v spálni
Je n'ai plus envie Už nemám chut
De vivre ma vie Žiť svoj život
Ma vie cesse quand tu pars Môj život končí keď odchádzaš
Je n'ai plus de vie Nemám už život
Et même mon lit  A moja spálna
Se transforme en quai de gare
Sa zmenila na stanicu
Quand tu t'en vas...
Keď z nej odchádzaš
Je suis malade
Ja som chorá
Complètement malade
Kompletne chorá
Comme quand ma mère sortait le soir  Ako keď ma  moja mama nechala cez noc
Et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir A nechala ma nevšímajúc si moje zúfalstvo
Je suis malade Som chorá
Parfaitement malade
Dokonale chorá
T'arrive on ne sait jamais quand
Znovu prichádzaš ,nikto nikdy nevie kedy
Tu repars on ne sait jamais où
Nikto nikdy nevie kam
Et ça va faire bientôt deux ansa tak stále dokola skoro dva roky
Que tu t'en fous...
kým si zmizneš definitívne


Comme à un rocher
Ako ku skale
Comme à un péché
ako ku hriechu
Je suis accroché à toi
som k tebe pripútaná
Je suis fatiguée, je suis épuisée
som unavená, som vyčerpaná
De faire semblant d'être heureuse
z pretvárky pred inými, že som šťastná 

Je bois toutes les nuits
Pijem celé noci
et tous les whiskys
no každá whisky
Pour moi ont le même goût
mi chutí rovnako
Et tous les bateaux
a všetky lode
Portent ton drapeau
nesú tvoju vlajku
Je ne sais plus où aller tu es partout...
už neviem, kam utiecť, si všade


Je suis malade
Som chorá,
Complètement malade
úplne chorá,
Je verse mon sang dans ton corps
napájam tvoje telo tvojou krvou
Et je suis comme un oiseau mort
a som ako mŕtvy vták
Quand toi tu dors
keď si spíš
Je suis malade
Som chorá
Parfaitement malade
nádherne chorá
Tu m'as privée de tous mes chants
obral si ma o všetky moje piesne
Tu m'as vidée de tous mes mots
zbavil si ma všetkých mojich slov
Pourtant moi j'avais du talent
pretože ja som verila v svoj talent
Avant ta peau...
len pri tebe
Cet amour me tue
Táto láska ma zabíja
Si ça continue
a ak to bude pokračovať
Je crèverai seule avec moi
zhyniem opustená  
Près de ma radio
pri rádiu
comme un gosse idiot
ako začínajúci idiot
j'écouterai ma propre voix qui chantera...
počúvajúc ako si spievam sama pre seba

je suis malade ja som chorá
Complètement malade úplne chorá,
Comme quand ma mère sortait le soir
Ako keď ma  moja mama nechala cez noc
Et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir
a nechala ma napospas môjmu zúfalstvu

Je suis malade ja som chorá
c'est ça je suis malade tak to je, som chorá
Tu m'as privée de tous mes chants
obral si ma o všetky moje piesne
Tu m'as vidée de tous mes mots
zbavil si ma všetkých mojich slov
Et j'ai le coeur complètement malade
a ja mám úplne choré srdce
Cerné de barricades t'entends je suis malade 
obkľúčená barikádami ťa čakám  som chorá 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára