Celkový počet zobrazení stránky

utorok 13. septembra 2011

Je ne sais pas - Ja neviem

Neviem prečo ,ale podľa mňa to Sting spieva lepšie :)
Je ne sais pas pourquoi la pluie  Neviem prečo dážď
Quitte là-haut ses oripeaux  odchádza z jej otrhaných šiat
Que sont les lourds nuages gris ktoré sú z veľkých šedých mrakov
Pour se coucher sur nos coteaux aby ležiali na našich stráňach
Je ne sais pas pourquoi le vent  Neviem prečo vietor
S'amuse dans les matins clairs  sa zabáva v priezračných ránach
A colporter les rires d'enfants  a šíri sa zabavajúcich sa deťoch
Carillons frêles de l'hiver v  krehkom zvonení zimy
Je ne sais rien de tout cela  Neviem o tom vôbec nič
Mais je sais que je t'aime encor' ale viem ,že ťa stále milujem
Je ne sais pas pourquoi la route Neviem prečo cesta
Qui me pousse vers la cité  ktorá ma posúva smerom k mestu
A l'odeur froide des déroutes  má fádnu vôňu porážky
De peuplier en peuplier  z polárneho stromu do polárneho stromu
Je ne sais pas pourquoi le voile  Neviem prečo závoj
Du brouillard glacé qui m'escorte  z ľadovej hmly ktorá  ma odprevádza
Me fait penser aux cathédrales mi evokuje katedráli
Où l'on prie pour les amours mortes kde sa modlili za lásku do smrti
Je ne sais rien de tout cela  Neviem o tom vôbec nič
Mais je sais que je t'aime encor' ale viem ,že ťa stále milujem


Je ne sais pas pourquoi ces rues
Neviem prečo tieto cesty
S'ouvrent devant moi une à une
otvorené napred mňa jedna za jednou
Vierges et froides froides et nues
pannenská a  chladná,chladná a nahá
Rien que mes pas et pas de lune
nič iba moje stúpanie a žiadny mesiac
Je ne sais pas pourquoi la nuit
Neviem prečo noc
Jouant de moi comme guitare
ktorá sa na mne hrá ako na gitare 
M'a forcé à venir ici
ma nakopla prísť sem
Pour pleurer devant cette gare
aby som plakal v predu tejto vlakovej stanici
Je ne sais rien de tout cela  Neviem o tom vôbec nič
Mais je sais que je t'aime encor' ale viem ,že ťa stále milujem


Je ne sais pas à quelle heure part
Neviem o koľkej hodine odchádza
Ce triste train pour Amsterdam
tento smutný vlak z Amsterdamu
Qu'un couple doit prendre ce soir
Ktorý si dnes večer niektorá dvojica zoberie
Un couple dont tu es la femme
vo dvojici kde ty si ženou
Et je ne sais pas pour quel port
A ja neviem v ktorom prístave
Part d'Amsterdam ce grand navire
V časti Amsterdamu je táto veľká loď
Qui brise mon cœur et mon corps
ktorá ničí moje srdce a moje telo
Notre amour et mon avenir
našu lásku a moju budúcnosť

Je ne sais rien de tout cela  Neviem o tom vôbec nič
Mais je sais que je t'aime encor' ale viem ,že ťa stále milujem
Mais je sais que je t'aime encor' ale viem ,že ťa stále milujem

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára