Celkový počet zobrazení stránky

utorok 13. septembra 2011

Ne Me Quitte Pas - Neopúšťaj ma


Ne me quitte pas Neopúšťaj ma
Il faut oublier   Musíme zabudnúť
Tout peut s'oublier Všetko dokážeme zabudnúť
Qui s'enfuit déjà čo už uplynulo
Oublier le temps zabudnúť na čas
Des malentendus nedorozumení
Et le temps perdu a čas stratený
A savoir comment poznávaním
Oublier ces heures ako zabudnúť na tie hodiny
Qui tuaient parfoisktoré niekedy zabíjajú
A coups de pourquoi dôvod bodnutia
Le cœur du bonheurdo blaženého srdca

Ne me quitte pasNeopúšťaj ma
Ne me quitte pasNeopúšťaj ma
Ne me quitte pasNeopúšťaj ma
Ne me quitte pasNeopúšťaj ma


Moi je t'offrirai Ponúkam ti
Des perles de pluieperly dažďa
Venues de pays priviate z končín
Où il ne pleut pas kde sa neplače
Je creuserai la terreprekopem zem
Jusqu'après ma mort aby aj po mojej smrti
Pour couvrir ton corps tvoje telo bolo pokryté
D'or et de lumièrezlatom a svetlom
Je ferai un domainestvorím kráľovstvo
Où l'amour sera roikde láska bude kráľom
Où l'amour sera loikde láska bude povinnosťou
Où tu seras reinekde ty budeš kráľovnou

Ne me quitte pasNeopúšťaj ma
Ne me quitte pasNeopúšťaj ma
Ne me quitte pasNeopúšťaj ma
Ne me quitte pasNeopúšťaj ma


Ne me quitte pas Neopúšťaj ma
Je t'inventerai vymyslím
Des mots insensés nerozumné slová
Que tu comprendras ktoré pochopíš
Je te parlerai poviem ti
De ces amants-là o tamtých milencoch
Qui ont vu deux fois ktorí videli dvakrát
Leurs cœurs s'embraser ako sa bozkávajú ich srdcia
Je te raconterai porozprávam ti
L'histoire de ce roi rozprávku o tom kráľovi
Mort de n'avoir pas ktorý zomrel
Pu te rencontrer pretože ťa nemohol stretnúť

Ne me quitte pasNeopúšťaj ma
Ne me quitte pasNeopúšťaj ma
Ne me quitte pasNeopúšťaj ma
Ne me quitte pasNeopúšťaj ma

On a vu souventČasto vidíme

Rejaillir le feu záblesky ohňa
D'un ancien volcan vo vyhasnutej sopke
Qu'on croyait trop vieux sme presvedčení, že je pristará

Il est paraît-il aby vybuchla
Des terres brûlées spálila zem
Donnant plus de blé priniesla väčšiu úrodu
Qu'un meilleur avril ako lepší apríl
Et quand vient le soir  a keď prichádza večer
Pour qu'un ciel flamboie zapaľuje oblohu
Ne me quitte pasNeopúšťaj ma
Le rouge et le noir na červeno a čierno
Ne s'épousent-ils pas ktoré nesplynú v jednoNe me quitte pasNeopúšťaj ma
Ne me quitte pasNeopúšťaj ma
Ne me quitte pasNeopúšťaj ma
 
Ne me quitte pas Neopúšťaj ma
Je ne vais plus pleurer už nebudem viac plakať
Je ne vais plus parler   už nebudem viac rozprávať
Je me cacherai là
skryjem sa
A te regarder  a budem ťa pozorovať
Danser et sourire  ako tancuješ a usmievaš sa
Et à t'écouter  a počúvať
Chanter et puis rire  tvoj spev a potom smiech
Laisse-moi devenir  dovoľ mi stať sa
L'ombre de ton ombre tieňom tvojho tieňa
L'ombre de ta main tieňom tvojej ruky
L'ombre de ton chien tieňom tvojho psa
Ne me quitte pas Neopúšťaj ma
Ne me quitte pas Neopúšťaj ma
Ne me quitte pas Neopúšťaj ma
Ne me quitte pas Neopúšťaj ma

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára