Celkový počet zobrazení stránky

utorok 13. septembra 2011

La Nuit D'Octobre - októbrová noc

Honte à toi qui la première Si prvá ktorá ma naučila hamby
M'a appris la trahison   zradou
Et d'horreur et de colère a hrôzou a zlosťou
M'a fait perdre la raison Stratil som dôvod
Honte à toi femme à l'œil sombre hambiť sa za tvoje ženské tmavé oči
Dont les funestes amours  A katastrofálne lásky
Ont enseveli dans l'ombre sú skryté v hmle.
Mon printemps et mes beaux jours  Moja jar a moje pekné dni
C'est ta voix c'est ton sourire To je tvoj hlas ,tvoj úsmev
C'est ton regard corrupteur To je tvoj ničivý pohlad
Qui m'ont appris à maudire Ktorý ma naučil prekliatiu
Jusqu'au semblant du bonheur až pokial sa nezdalo o šťastí
C'est ta jeunesse c'est tes charmes To je tvojou mladosťou, to je tvojím šarmom 
Qui m'ont fait désespérer Pre ktorý som v beznádejnom zúfalstve
Et si je doute des larmes A nepochybujem o slzách
C'est que je t'ai vu pleurer Pretože som ťa videl plakať
Honte à toi j'étais encore Hambím sa za teba ešte viac
Aussi simple qu'un enfant Taktiež jednoducho ako dieťa
Comme une fleur à l'aurore Ako kvetina vo svitaní
Mon cœur s'ouvrait en t'aimant Moje srdce je otvorené príťažlivosťou
Certes ce cœur sans défense Určite to nechránené srdce
Put sans peine être abusé Možno bez bolesti sa stane zneužité
Mais lui laisser l'innocence Ale jej nevinný spôsob
Était encore plus aisé Viac bolí pre veľké potešenie
Honte à toi, qui fut la mer Hamby sa,kto si bol pri mory
De mes premières douleurs  Z mojich prvých chorôb
Et tu fis de ma paupière A ty si ošetrila moje očné viečka
Jaillir la source des pleurs Vynorili sa  pramene sĺz
Elle coule sois-en sûre  Ona tečie v bezpečí
Et rien ne la tarira  A nič nevyschne
Elle sort d'une blessure Ona má za údel robiť rany
Qui jamais ne guérira Ktoré zajtra vylieči
Mais dans cette source amère Ale v tých horkých prameňoch
Du moins je me laverai V tom mále sa umývam
Et j'y laisserai j'espère Ja zanechám ,dúfam
Ton souvenir abhorré Tvoju hnusnu spomienku

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára