Celkový počet zobrazení stránky

pondelok 19. septembra 2011

Non,Je Ne Regrette Rien -Nie ,nič neľutujemNon ! Rien de rien... Nie ! Vôbec nič ...
Non ! Je ne regrette rien Nie ! Neľutujem nič,
Ni le bien qu'on m'a fait
ani dobro, čo sa mi prihodilo,
Ni le mal, tout ça m'est bien égal !
ani zlo, všetko mi to je úplne jedno !
Non ! Rien de rien...
Nie ! Vôbec nič ...
Non ! Je ne regrette rien
Nie ! Neľutujem nič.
C´est payé, balayé, oublié Je to zaplatené, zmetené, zabudnuté.
Je me fous du passé ! Kašlem na minulosť !
Avec mes souvenirs Svojimi spomienkami
J'ai allumé le feu
som podpálila oheň
Mes chagrins, mes plaisirs
mojich zármutkov, mojich potešení,
Je n'ai plus besoin d'eux !
už ich viac nepotrebujem !
Balayés les amours
Zamietla som lásky
Et tous leurs trémolos
a s ich chvením.
Balayés pour toujours
Zamietla som ich navždy
Je repars a zéro... Začínam znova na nule …

Non ! Rien de rien... Nie ! Vôbec nič ...
Non ! Je ne regrette rien
Nie ! Neľutujem nič.
Ni le bien qu'on m'a fait
ani dobro, čo sa mi prihodilo,
Ni le mal, tout ça m'est bien égal !
ani zlo, všetko mi to je úplne jedno !
Non ! Rien de rien...
Nie ! Vôbec nič ...
Non ! Je ne regrette rien...
Nie ! Neľutujem nič.
Car ma vie, car mes joies
Pretože môj život, pretože moje radosti
Aujourd'hui, ça commence avec toi !
dnes začínajú s tebou

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára