Celkový počet zobrazení stránky

pondelok 19. septembra 2011

Milord

Milord

Allez, venez, Milord! Poďte, vstúpte, Milord,
Vous asseoir à ma table; sadnite si za môj stôl
Il fait si froid, dehors,vonku je tak chladno
Ici c'est confortable. a tu je príjemne

Laissez-vous faire, Milord Nechajte to tak, Milord
Et prenez bien vos aises, dajte si vaše radosti
Vos peines sur mon coeur vaše trápenia do môjho srdca
Et vos pieds sur une chaise a nohy si vyložte na stoličku

 Je vous connais, Milord, poznám vás, Milord
Vous ne m'avez jamais vue vy ste ma nikdy nevideli
Je ne suis qu'une fille du port, som len dievča z prístavu
Qu'une ombre de la rue...tieň na ulici ... 


Pourtant je vous ai frôlé Všimla som si vás
Quand vous passiez hier,keď ste včera prechádzali okolo
Vous n'étiez pas peu fier, boli ste pyšný, a nie málo
 Dame! Le ciel vous comblait: Doparoma ! obloha sa vás dotýkala
Votre foulard de soie vaša hodvábna šatka
Flottant sur vos épaules,vám viala okolo ramien

Vous aviez le beau rôle, mali ste krásnu úlohu
On aurait dit le roi... povedalo by sa, že kráľovskú

Vous marchiez en vainqueur vykračovali ste si víťazne
Au bras d'une demoiselle so slečnou pod ramenom
Mon Dieu!... Qu'elle était belle...bože ! taká bola krásna
J'en ai froid dans le coeur...až ma z toho mrazí pri srdci ... Allez, venez, Milord! Poďte, vstúpte, Milord,
Vous asseoir à ma table; sadnite si za môj stôl

Il fait si froid, dehors,vonku je tak chladno
Ici c'est confortable. a tu je príjemne

Laissez-vous faire, Milord Nechajte to tak, Milord
Et prenez bien vos aises, dajte si vaše radosti
Vos peines sur mon coeur vaše trápenia do môjho srdca
Et vos pieds sur une chaise a nohy si vyložte na stoličku

Je vous connais, Milord, poznám vás, Milord
Vous ne m'avez jamais vue vy ste ma nikdy nevideli
Je ne suis qu'une fille du port, som len dievča z prístavu
Qu'une ombre de la rue...tieň na ulici ... Dire qu'il suffit parfois Niekedy sa hovorí , že stačí 
Qu'il y ait un navire že priplávala loď
Pour que tout se déchire ktorá všetko zničila
Quand le navire s'en va... keď loď odplávala
Il emmenait avec lui vzala ju so sebou
La douce aux yeux si tendres sladkosť v očiach takých nežných
Qui n'a pas su comprendre ktoré nevedia pochopiť
Qu'elle brisait votre vie že rozbila váš život,
 L'amour, ça fait pleurer láska, tá rozplače
Comme quoi l'existence ako život,
Ça vous donne toutes les chances tá vám dáva všetky možnosti
Pour les reprendre après... skúsiť to neskôr znova ...


Allez, venez, Milord! Poďte, vstúpte, Milord,
Vous avez l'air d'un môme! ste ako decko
Laissez-vous faire, Milord, urobte to, Milord,
Venez dans mon royaume:vstúpte do môjho kráľovstva
Je soigne les remords, vyliečim výčitky svedomia

Je chante la romance,spievam o romance
 Je chante les milords spievam o milordoch,
Qui n'ont pas eu de chance!ktorí nedostali šancu
Regardez-moi, Milord,pozrite sa na mňa, Milord

Vous ne m'avez jamais vue...nikdy ste si ma nevšimli
...Mais vous pleurez, Milord?ale vy plačete, Milord,
Ça je l'aurais jamais cru tak tomu by som nikdy neuverila.

Eh bien, voyons, Milord!Eh no tak dobre,vidím to, Milord,
Souriez-moi, Milord! usmejte sa na mňa, Milord,
...Mieux que ça! Un petit effort...lepšie, nie takto, trochu námahy

Voilà, c'est ça! áno, to je ono !
Allez, riez, Milord!Poďte sa smiať, Milord
Allez, chantez, Milord!poďte spievať, Milord
La-la-la...La-la-la...
Mais oui, dansez, Milord!ale áno, tancujte, Milord,
La-la-la...La-la-la...
Bravo Milord! bravo ! Milord ...
La-la-la...La-la-la...
Encore Milord! ešte, Milord ...
La-la-la...La-la-la...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára