Celkový počet zobrazení stránky

streda 14. septembra 2011

Quelqu'un m'a dit

Moja oblúbená , mám vždy asociácie na zmrzlinu :)

On me dit que nos vies ne valent pas grand chose,Niekto mi povedal, že naše životy nestoja za veľa
Elles passent en un instant comme fanent les roses. trvajú chvíľku a vädnú ako ruže
On me dit que le temps qui glisse est un salaud Niekto mi povedal, že čas, ktorý plynie je darebák
que de nos chagrins il s'en fait des manteaux že si šije kabát z nášho trápenia
pourtant quelqu'un m'a dit... niekto mi povedal...

Que tu m'aimais encore, Že ma ešte miluješ, C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. niekto mi povedal, že ma ešte miluješ
Serais ce possible alors ? Je to pravda?


On me dit que le destin se moque bien de nous Niekto mi povedal, že osud sa z nás pekne vysmieva
Qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout nedáva nám nič a sľubuje všetko,
Parais qu'le bonheur est à portée de main, zdá sa, že šťastie máme na dosah ruky,
Alors on tend la main et on se retrouve fou  a tak naťahujeme ruku a cítime sa ako blázni
Pourtant quelqu'un m'a dit ... niekto mi povedal...
Que tu m'aimais encore, Že ma ešte miluješ, C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. niekto mi povedal, že ma ešte miluješ
Serais ce possible alors ? Je to pravda?

Mais qui est ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Ale kto je ten, čo mi povedal, že ma stále miluješ?
Je ne me souviens plus c'était tard dans la nuit, Už si nespomínam, bolo to neskoro v noci,
J'entend encore la voix, mais je ne vois plus les traits ešte počujem hlas, ale už nevidím tvár
"Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que j'vous l'ai dit" " Miluje Vás, je to tajomstvo, nehovorte mu, že som Vám to povedal"
Tu vois quelqu'un m'a dit... Vidíš niekto mi povedal...


Que tu m'aimais encore, me l'a t'on vraiment dit... Že ma ešte miluješ, niekto mi to naozaj povedal...
Que tu m'aimais encore, serais ce possible alors ? Že ma ešte miluješ, je to pravda?


On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, Niekto mi povedal, že naše životy nestoja za veľa,
Elles passent en un instant comme fanent les roses trvajú chvíľku a vädnú ako ruže
On me dit que le temps qui glisse est un salaud Niekto mi povedal, že čas, ktorý plynie je darebák
Que de nos tristesses il s'en fait des manteaux, že si šije kabát z nášho trápenia
Pourtant quelqu'un m'a dit que... niekto mi povedal...


Que tu m'aimais encore, Že ma ešte miluješ, C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. niekto mi povedal, že ma ešte miluješ
Serais ce possible alors ? Je to pravda?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára