Celkový počet zobrazení stránky

štvrtok 6. októbra 2011

A quoi ca sert l'amour

A quoi ça sert, l’amour?  Aký význam má láska ?
On raconte toujours 
Každý o nej hovorí
Des histoires insensées
 Šialené príbehy
A quoi ça sert d’aimer?  
Aký má zmysel lúbiť ?

L’amour ne s’explique pas! Láska sa nedá vysvetliť
C’est une chose comme ça!  To je niečo také!
Qui vient on ne sait d’où  
Čo  prichádza ,nikto nevie odkial.
Et vous prend tout à coup.
A zrazu ju máte.


Moi, j’ai entendu dire  Ja ,ja som počul hovoriť
Que l’amour fait souffrir,  že kvôli láske sa trpí
Que l’amour fait pleurer,
kvôli láske sa plače
A quoi ça sert d’aimer?  
Načo má zmysel lúbiť?

 
L’amour, ça sert à quoi?  Láska ,to čo je?
A nous donner d’la joie 
Dáva nám radosť
Avec des larmes aux yeux…
So slzami v očiach
C’est triste et merveilleux! 
Je to smutné a krásne


Pourtant on dit souvent 
Napriek tomu čo sa hovorí
Que l’amour est décevant 
Že láska je sklamaním
Qu’il y a un sur deux 
A vždy je jeden z dvoch
Qui n’est jamais heureux…
ktorý nie je šťastnýMême quand on l’a perdu Aj keď ste ju stratili

L’amour qu’on a connu Lásku ktorú sme poznali
Vous laisse un gout de miel –
Nechá vám chuť medu

L’amour c’est éternel!  Láska je večná

Tout ça c’est très joli, To je všetko pekné
Mais quand tout est fini
No keď všetko skončí

Il ne vous reste rien Nič iné vám nezostane
Qu’un immense chagrin…
Iba obrovský smútok

Tout ce qui maintenant Všetko čo  teraz
Te semble déchirant  
sa ti zdá srdcervúce.
Demain, sera pour toi 
Zajtra bude pre teba

Un souvenir de joie! Veselá spomienka

En somme, si j’ai compris, Stručne povedané ,ak som to pochopil
Sans amour dans la vie,
život bez lásky
Sans ses joies, ses chagrins, 
bez radosti,je trápenie
On a vécu pour rien?
Žili by sme prenič?


Mais oui! Regarde-moi!
Ale áno ,pozrite sa na mňa!
A chaque fois j’y crois! Verím tomu
Et j’y croirait toujours…a budem tomu veriť stále
Ça sert à ça l’amour! Preto je láska

Mais toi, tu es le dernier! Ale ty si posledný!
Mais toi’ tu es le premier!
Ale ty si prvý
Avant toi y avait rien
Pred tebou nebolo nič
Avec toi je suis bien  S tebou sa cítim dobre
 

C’est toi que je voulais! To si ty ,koho chcem!
C’est toi qu’il me fallait!
To si ty, koho potrebujem!
Toi que j’aimerais toujours…
Ty koho budem navždy milovať.
Ça sert à ça l’amour! Preto je láska

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára